išpliūšinti

išpliūšinti
išpliū́šinti tr. šnek. 1. atspurinti, atbrizginti: Mezgė, ardė ir siūlus išpliūšino Ldk. Tu visą botagą išpliūšinai arklius varinėdamas Ktk. Linelius brauktuve išmušė, išpliekė, išpliūšino Klt. | refl.: Botagas išsipliūšino, ir suduot padabnai nemožna Mlt. 2. godžiai išvalgyti, išsrėbti, išgerti: Ot, du bliūdu zacirkos išpliū́šinau On. 3. smarkiai perpūsti: Išpliūšino vėjas, peršalau – dančio in dančio nenulaikau Ktk. 4. refl. smarkiai išalkti: Teip išsipliūšinau būdamas pardien nevalgęs, kad net žarna žarną veja Ds. 5. refl. netekti jėgų sunkiai dirbant, vargstant: Žmogus neišsipliūšinęs – sveikatos turi Zr. \ pliūšinti; apipliūšinti; atpliūšinti; išpliūšinti; nupliūšinti; papliūšinti; pripliūšinti; supliūšinti; užpliūšinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apipliūšinti — šnek. 1. refl. atspurti, atbrigzti: Mano palto rankovių galai apspliūšino Tvr. 2. tr. smarkiai apmušti, apkulti, pripliekti: Jį gerai apipliūšino Rk. Kai apipliūšinsiu vyte par blauzdas, tai žinosi! Mlt. 3. tr. apvemti: Apipliūšino ir mane Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpliūšinti — šnek. 1. refl. atspurti: Žiūrėk, botagas atsipliūšino – ažmegzk gale mazgą Ds. 2. tr. smarkiai primušti, pridaužyti, atkulti: Atpliūšinau, kiek anlenda – žinos kitą kartą Mlt. 3. refl. daug prisigerti, prisipliumpyti: Atsipliūšinau pieno Ut.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpliušyti — išpliùšyti tr. 1. smarkiai primušti, išlupti, išperti: Martyno išpliušytas ..., pirm įkiš galvą ir klausia: „Ar yra čia Martynas Terbūnas?“ SI307. ║ mušant išvaryti, išginti, išmušti: Tėvas savo vaikus išpliùšijo iš gryčios Rm. 2. žr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupliūšinti — tr. šnek. 1. nudėvėti, sunešioti, sutrinti: Prie tokio darbo rūbas greit nupliūšint ne dyvas Ds. 2. smarkiai primušti, prilupti, išperti: Reikia gerai galvijai nupliūšint botagu, tada ir surėkimo bijos Ds. Skerdžius nupliūšino piemenį botagu Ldk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papliūšinti — tr. šnek. smarkiai primušti, prilupti, išperti: Gerai tada aš jį papliūšinau Mlt. pliūšinti; apipliūšinti; atpliūšinti; išpliūšinti; nupliūšinti; papliūšinti; pripliūšinti; supliūšinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliūšinti — pliūšinti, ina, ino šnek. 1. tr. daryti, kad spurtų, plūšinti: Ana neveja [siūlų], ale tik pliūšina Lkm. Pliūšino pliūšino siūlus – dabar trūksta Lkm. | Kamgi pliūšini knygą, kad neskaitai – bandelės knygoj nerasi Trgn. | refl.: Netęsk botago per …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripliūšinti — tr. šnek. 1. smarkiai primušti, prilupti: Kad pripliūšinau piemenį virveliniu! Sv. Kiek aš jo nepripliūšinau – nieko negaliu padaryt Mlt. Pripliūšino gyvulėlį kaip durniai Ktk. 2. daug privalgyti, prisrėbti, prigerti: Eik ir pripliūšink šeimynos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supliūšinti — šnek. 1. tr. atspurinti, subrizginti: Vaikai botagą supliūšino Ml. Kad juos kur galas, tuos vaikus: supliūšino botagą, nebeturiu kuo paragint! Žl. | refl.: Ne koks tavo botagas, kad teip greit suspliūšino Mlt. Jau gal penkios vadelės šiemet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpliūšinti — intr. šnek. 1. užkirsti, užduoti: Už tokį darbą jam reikėjo tiek botagu užpliūšint, kad oi! Ut. Kad ažpliušinsiu botagu, tai žinosi neit! Dgl. Kad užpliūšinau botagu, net vyniojosi sartoji An. 2. smarkiai užgriežti, sutrenkti: Kad užpliūšino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”